Vedligeholdelse

En vedligeholdelsesaftale af grønne områder med Anlægsgartneriet Nørskov kan indeholde en eller flere af elementer af nedenstående.

Vedligeholdelse af grønne områder

En vedligeholdelsesaftale af grønne områder med Anlægsgartneriet Nørskov kan indeholde en eller flere af elementer af nedenstående.

Græs

Græsset klippes, inden det når en højde af 8-10 cm. Græsset klippes med rotorklipper med multiklip funktion, og til en højde af 4-5 cm. Ca. 20 gange pr. år)

Græsset rundt om sten, hegn, hus og lign. fjernes med græstrimmer ved hvert 2 besøg.

Der trimmes ikke rundt om træer, da dette kan forvolde skade på rodhalsen. Der vil i stedet blive sprøjtet rundt om træerne.

Græsset tilføres gødning efter aftale. Der foretages kantskæring ud mod bede og belægning efter aftale.

Træer, hække og pur

Solitærtræer beskæres og opstammes efter en individuel faglig vurdering en gang om året (vinter).
Hække klippes 1- 2 gange pr. år

Arealer med Bede og busketter beskæres en gang om året, dog kantbeskæres alle bede og busketter der vender ud mod flisebelægning og gangarealer også midt i vækstperioden.

Bede

Bede hakkes og luges så mange gange, som det er nødvendigt i vækstperioden, for at holde græs og ukrudt væk.

Belægning

2 – 3 gange om året gasbrandes alle flisearealer, p-pladser og grus arealer så græs og ukrudt ikke vokser op igennem.
Fliser fejes efter behov, og der fejes langes bygninger og kantsten efter behov.
Der opsamles blade efter løvfald.

Snerydning

Snerydning af plads, og p-plads inden kl. 00.00
Saltning incl. salt – Pris pr. gang
Rydning af plads, p-plads, gangsti – Pris pr gang

Få et uforpligtende tilbud på vedligeholdelse af grønne områder

Skal vi hjælpe dig med at pleje dine grønne områder? Så kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud. I kan fange os pr mail noerskov@anlaegsgartneriet.dk eller tlf nr. 5123 2717. Vores arbejde udføres i hele Trekantsområdet, herunder bl.a. Kolding, Billund og Vejle.

Udover vedligeholdelse af grønne områder er vi også specialister inden for brolægning, hvor vi har stor erfaring med alt fra bl.a. terrasser, indkørsler, trapper og div. specialopgaver.

Se billeder her

(+45) 51 23 27 17
noerskov@anlaegsgartneriet.dk